Friluftsmidler 2018

Lusteraustre 1.jpg

Friluftsmilder 2018

-Samlerapport NFS.pdf

-Regnskap fra fjellstyrene samlet.xls

Rapporter fra fjellstyrene:

Aurland fjellstyre

-Fiskedag skoleelever

-Bilde 1

-Bilde 2

Budal fjellstyre

-Fiskedag skoleelever

aurland.JPG

Dovre fjellstyre

Aktivitetsdag, opplæringsjakt, fiskedag +++

Hol fjellstyre

-Villmarkscamp

Lom fjellstyre

-Familiefiskedag, skoleklasser +++

Luster Austre fjellstyre

-Fiskecamp og fiskedag på Sognefjellet

-Bilder Luster Austre

Nesset fjellstyre

-Skoledag på fjellet, Eikesdalsdagen, jegerprøven

Reinsjø fjellstyre

-Bufersdag, Fjelldag

Røyrvik fjellstyre

-Isfiskedag, friluftsliv i skolen++ (Arrangeres vinter 2019)

Sel fjellstyre

-Samarbeid skole- Fiske, naturkunnskap mv, Utplassering elever

Lusteraustre 3.jpg