Innlegg og oppsummering fra villreinseminar

 Her finner du en kort oppsummering fra NJFF, DNT og NFS villreinseminar, Gardermoen 21. november 2018. I tillegg finner du de fleste presentasjonene som ble vist fram.

IMG_0542.jpg