Rapporter fra NFS/Fjellstyrenes fiskeprosjekt 2018

Under følger rapport 2018 fra NFS og andre involverte i fiskeprosjektet 2018. NFS er igang med innsamling og analyser for fiskekortsalg og ringvirkninger for de involverte i prosjektet. Dette vil presenteres i en egen rapport og på et planlagt semiar 2019/2020.

Foto: Hatham Al-Shabibi

Foto: Hatham Al-Shabibi