Rapportering fiskekortsalg og tiltak 2015-2018

Fjellstyrenes fiskeprosjekt har nå gjennomført en femårig periode med uttesting av tiltak hos en rekke fjellstyrer.

Er det åpner for garnfiske i perioden?
Har det vært benyttet film i markedsføringen?
Har dere samarbeidet med andre omkring foto/artikler/omtale mv?
Har dere hatt samarbeid med FishSpot, og hva er deres erfaringer med dette samarbeidet?
Har dere vært aktive ift fiske på sosiale medier og hvilke av disse har dere benyttet?
Har dere SMS-salg?
Hvis ja, svar også på neste spørsmål