Rapportering av friluftsmidler Innvandrerbakgrunn 2019

Har ditt fjellstyre mottatt friluftsmilder for tiltak retttet mot personer med innvandrerbakgrunn gjennomført i 2019. Da ber vi deg fylle ut skjema under på beste måte. Skjema er tilsvarende det skjema NFS må levere Miljødirektoratet. NFS skjema vil være en oppsummering av alle innsendet svar fra fjellstyrene. NFS vil også ha tilsendt en kort skriftlig rapport (helst med bilder som vi kan bruke på nett), samt et enkelt regnskap på det samme excel-skjema som du fylte ut da du leverte budsjett.

Ble tiltaket gjennomført som planlagt *
Personer med innvandrerbakgrunn
Personer med etnisk norsk bakgrunn
Personer med nedsatt funksjonsevne
Personer som er svært fysisk aktive
Personer som er moderat fysisk aktive
Personer som er lite fysisk aktive
Totalt antall deltakere
0-12 år
13-19
20-66
67 og eldre
Totalt antall deltakere
Samarbeid med andre i forbindelse med gjennomføring av tiltaket
Er tiltaket gjennomført i samarbeid med andre?
I tilfelle ja – kryss av hvis det er samarbeidet med følgende:
Markedsføring av tiltaket
Er det utført markedsføring av tiltaket?
I tilfelle ja – kryss av for type markedsføring: