Rapportering av friluftsmidler innvandrerbakgrunn 2019

 Har ditt fjellstyre mottatt friluftsmidler for personer med innvandrerbakgrunn i 2019? Da ber vi deg fylle ut skjema under på beste måte. Skjema er tilsvarnde det skjema NFS må levere Miljødirektoratet. NFS skjema vil være en oppsummering av alle innsendet svar fra fjellstyrene. NFS vil også ha tilsendt en kort skriftlig rapport (helst med bilder som vi kan bruke på nett), samt et enkelt regnskap på det samme excel-skjema som du fylte ut da du leverte budsjett. Du trenger ikke sende giro. Vi utbetaler på grunnlagg av innlevert rapport og regnskap. Det skal heller ikke føres mva på tilskuddsmidlene. Du er ferdig med å rapportere bruk av midler når du har levert:

  1. Skriftlig rapport (gjerne med bilder)

  2. Excelskjema med regnskap (Bruk det samme som du fylte ut budsjette på, som du la ved søknaden)

  3. Svar på skjema under

Ble tiltaket gjennomført som planlagt *
Personer med innvandrerbakgrunn
Personer med etnisk norsk bakgrunn
Personer med nedsatt funksjonsevne
Personer som er svært fysisk aktive
Personer som er moderat fysisk aktive
Personer som er lite fysisk aktive
Totalt antall deltakere
0-12 år
13-19
20-66
67 og eldre
Totalt antall deltakere
Samarbeid med andre i forbindelse med gjennomføring av tiltaket
Er tiltaket gjennomført i samarbeid med andre?
I tilfelle ja – kryss av hvis det er samarbeidet med følgende:
Markedsføring av tiltaket
Er det utført markedsføring av tiltaket?
I tilfelle ja – kryss av for type markedsføring: