Samling for fjellstyremedlemmer og ansatte

Foto: Dave Ruck

Foto: Dave Ruck


Fjellstyrene og ansatte i fjellstyrene inviteres med dette til samling på Scandic Hell, Stjørdal 23.01 til 25.01.19. Samlingens første del er den årlige fagsamlingen for fjellstyrenes ansatte. Andre del av samlingen er felles for fjellstyrer og ansatte med fokus på høring av NOU 2018:11 – Ny fjellov. Det er tenkt at denne samlingen kan erstatte fjellstyrenes regionsamlinger vår 2019.

Første del av samlingen er for ansatte (23.01).

Fjellstyrene blir med fra lunsj kl. 13.00 24.01.19.


Fagsamling for ansatte i fjellstyrene.

Onsdag 23.01.

11.30                       Lunsj/oppmøte

13.00 - 19.00          Fagsamling for ansatte i fjellstyrene (internt).

                               (Program fastsettes og sendes ut av Fjelloppsynsgruppa).

20.00                      Middag


Torsdag 24.01.

09.00 – 13.00       Fagsamling for ansatte i fjellstyrene forts.

                               09.00 – 11.00        NFS: Ansatterelevante tema; presentasjon av ny styreleder i NFS, fellesløsninger, uniform, nødnett, kartinnsyn, saksbehandling, m.m.

 11.00 – 12.00        SNO:      Ny direktør, Tjenestekjøp 2019, m.m.

                      12.00 – 13.00        Statskog SF:  Refusjon, rapportering, m.m.                         

13.00                    Lunsj


Fellesmøte fjellstyrer/ansatte

14.00                   Fellesmøte fjellstyrer/ansatte.

Nytt fra NFS

                                Ny fjellov – høringsuttalelse

18.00 – 19.00       Regioner som trenger egne møter.

 20.00                    Middag

Fredag 25.01.

09.00                     Diskusjon høringsuttalelse, videre prosess.

Nytt fra NFS forts.

                                Ny fjellov - høringsuttalelse

 11.30                      Avslutning/avreise/lunsj

 

Ny påmeldingsfrist 20.12.18.

Link til påmeldingsskjema finner du her: www.fjellstyrene.no/fagsamling-januar18-1