Arbeiderpartiet vil styrke fjellstyrene

IMG_0542.JPG

Fjellstyrene tilrettelegger store områder for friluftsliv i Sør-Norge og tilbyr rimelig jakt, fiske og  hytter for alle. Arbeiderpartiet vil bygge opp omkring dette og foreslår derfor å styrke fjellstyrenes økonomi med 5. mill kr i deres alternative budsjett.

Landets 94 fjellstyrer administrerer all jakt og fiske og driver omfattende tilrettelegging for annet friluftsliv på landets nær 30 mill. daa statsallmenning. Fjellstyrene selger årlig ca 50.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, noen tusen storviltkort og eier og drifter ca 400 hytter og buer for allmenheten.

Statsallmenningene har stor betydning for friluftsliv og folkehelse og for å sikre god og rimelig tilgang på jakt og fiske. Fjellstyrenes rolle i folkehelse og friluftsliv er viktig. Også Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv mener at fjellstyrenes grunnfinansiering nå må styrkes.

Den betydelige innsatsen fjellstyrene gjør for å stimulere til et aktivt friluftsliv for store befolkningsgrupper, avspeiles ikke i systemet for finansiering av fjellstyrene. Økonomien er i stor grad avhengig av inntekter fra jakt og fiske, noe som svinger betydelig mellom år.

Styreleder i Norges Fjellstyresamband, Arnodd Lillemark setter pris på at både friluftlivsorganisasjonene og Arbeiderpartiet nå ønsker å prioritere opp fjellstyrenes arbeid. «Vi har i det siste sett at mange har stor interesse for våre områder og vårt arbeid, og er klare til å gi et enda større og bedre tilbud til befolkningen dersom dette prioriteres opp økonomisk» avslutter Lillemark.

 Fjellstyrene administrerer også de jordbrukstilknyttede bruksrettene i statsallmenningene og bidrar til aktiv landbruksmessig bruk av statsallmenning til beiting, setring m.m.

Fjellstyrenes inntekter på statsallmenningene er omkring 80 mill kr hvorav 10,1 mill er refusjon fra staten. Denne er av regjeringen foreslått økt med 1% og kompenserer ikke for kostnadsvekst og betyr en reell nedgang. 

TORGEIR LANDE