Fjelloppsynsgruppa

Fjelloppsynsgruppa er en interesseorganisasjon for fast ansatte Fjelloppsyn og andre arbeidstakere med fjellstyrene som arbeidsgiver.

Gruppa ble stiftet 15. januar 1980 på Dombås. På stiftelsesmøtet deltok 12 av landets fast ansatte fjelloppsyn og gruppa fikk navnet "Norges Fjelloppsynsmannsforening". Foreningens første leder var Erik S. Winther fra Ringebu.

Fjelloppsynsgruppa er skal arbeide for yrkesmessige fellesoppgaver, herunder lønns- og arbeidsvilkår. Styret i Fjelloppsynsgruppa er representert med to representanter i styret i Norges Fjellstyresamband. I dag består Fjelloppsynsgruppa av over 60 medlemmer fra alle distrikter.

De fagorganiserte i gruppa danner "Fjelloppsynsgruppa i Naturviterne", en ren fagforeningsorganisasjon.

Leder for fjellsoppsyngruppa er Tommy Sønsterud, ansatt i Lesja fjellstyre.

Mer om Fjelloppsynsgruppa som fagforening finner du her: www.fjelloppsynet.no

Foto: Ringebu fjellstyre

Foto: Ringebu fjellstyre