Storvilt

Elg/hjortejakt

Jaktkort på elg og hjort utlyses felles for alle fjellstyrene på www.inatur.no. Informasjon om alle ledige jaktfelt på statsallmenning kan du også få ved å kontakte Steinkjer fjellstyre (tlf 99 55 55 10), fjellstyrene i Oppland (tlf 61 11 95 70) eller ved å sende en e-post til oss. Det åpner for å ta imot søknader på www.inatur.no ca 1.april. Søknadsfrist er 1. mai. 

Villreinjakt

Villreinkort for utenbygds utlyses for fjellstyrene i Oppland inkl. Sunndal gjennom www.inatur.no. Spørsmål kan rettes til Oppland@fjellstyrene.no. Søknadfrist er 1. mai. Det er også mulig å søke villreinkort for fjellstyrene på Hardangervidda via www.inatur.no. Det åpner for å ta imot søknader på www.inatur.no ca 1.april.  For villreinjakt hos de andre fjellstyrene samt for innenbygdsboende i oppland, kontakt det enkelt fjellstyre.

Lurer du på hvordan den elektroniske søknadshåndteringen og trekningen fungerer? Svaret finner du her: Slik foregår den elektroniske søknads og trekningsprosedyren