Ble det villreinjakt?

P8260590.JPG

Fjellstyrene i Oppland inkl Sunndal har nå trukket villreinjakta de hadde liggende for søknad på Inatur.no. Det var i år 3663 søknader, noe som er uvanlig høyt. Dette kan ha sammenheng med lave kvoter på Hardangervidda samt nedskyting av villreinstammen i Nordfjella på grunn av CWD. Omkring 8 prosent av søkerne var kvinner.

Sekretariatet for fjellstyrene i Oppland står for den praktiske gjennomføringen av søknadshåndtering og trekning. Trekningen foretas elektronisk på www.inatur.no. Her kan du lese mer om hvordan trekningen gjennomføres:

 

Trekningsresultatet finner du her: Trekningsliste villrein 2018.pdf

 

 

Trekningsliste for elg- og hjortejakt finner du her: https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/trekningsresultat-elg-og-hjortejakta-2018

TORGEIR LANDE