Hindre spredning av sykdom hos hund

Den siste tidens tilfeller av blodig diare med dødelig utfall har fått stor oppmerksomhet i media. NFS har også fulgt saken:

Det er ikke fremkommet opplysninger om at smittevei er avklart. Veterinærhøgskolen skriver på sin hjemmeside følgende om dette:

«Når det gjelder smittsomme sykdommer generelt, bør man unngå hundetette områder, men vi kan fortsatt ikke verken bekrefte eller avkrefte at det foreligger en smittsom sykdom. Smittevernberedskapen i vår klinikk er likevel på høyeste nivå for å ta høyde for en mulig smitte. Vi har ingen indikasjon på at sykdommen smitter mellom pasienter.»

Fram til både årsak (smittekilde) og smittevei (om smitte mellom hunder kan skje) er avklart, bør alle hundeeiere ta forholdsregler i tråd med både Veterinærinstituttet og Mattilsynet sine anbefalinger:

Hundeeiere med hunder som har redusert allmenntilstand og diaré anbefales å kontakte sin veterinær eller dyreklinikk.

Hundeeiere bes fortsatt om å begrense kontakten mellom hunder, og for øvrig holde seg oppdatert på råd fra Mattilsynet.

Jegere kan med fordel også tenke på dette ved utøving av jakt:

  • Unngå at hundene drikker vann ute i naturen, spesielt stillestående overflatevann.

  • Unngå at hunden spiser smådyr, kadavere av smådyr eller ekskrementer.

Begge forholdsreglene er basert på funn av bakterie som er kjent for å kunne forårsake forgiftning ved inntak (Clostridium perfringens)

Dette er råd som seriøse aktører (feks hundeskoler og hundeklubber) gir til sine deltakere på aktiviteter hos dem:

1) Har hunden din, eller har den hatt symptomer på magesykdom, vært i kontakt med annen hund som har eller har hatt symptomer på magesykdom, eller vært i kennel, hundepark eller andre steder hvor hunder er i nærkontakt med hverandre, i løpet av de siste 72 timene, ber vi deg holde hunden hjemme og ikke delta i våre aktiviteter.

2) Velger du å delta på våre aktiviteter, skal ikke hunden luftes på treningsområde. Som vanlig skal all avføring plukkes opp og kastes i søppelkontaineren. Hunden skal til enhver tid være under kontroll og skal ikke bringes i nærhet av andre hunder. Hilsing mellom hundene skal ikke forekomme. Ha med egne leker, mat- og vannskåler. Vask hendene etter trening og bruk antibac.

3) Alle våre aktiviteter vil baseres på individuell undervisning; altså ikke flere hunder under trening samtidig. Instruktørene sørger for hygieniske tiltak som forebygger at evt smitte overføres via hender og utstyr. Tiltak for å forhindre møte-situasjoner mellom hunder vil også iverksettes.

4) Har hunden din annen underliggende sykdom eller av andre årsaker svekket immunforsvar, anbefaler vi at hunden blir hjemme til denne situasjonen er avklart.

5) Skulle hunden din få symptomer etter du har deltatt på noen aktiviteter, ta kontakt med veterinær og gi oss informasjon så snart som mulig.

Fjellstyrene følger situasjonen fortløpende og følger de råd fagmyndigheten gir på dette området.

Vi ønsker alle våre jegere både med og uten hund velkommen på jakt hos oss.

Her er lenker til nyttig informasjon:
https://www.mattilsynet.no/…/alvorlig_sykdom_hos_hunder.360…
https://www.vetinst.no/…/samsvarende-funn-pa-obduserte-hund…
https://www.vetinst.no/…/akutt-hundesykdom-september-2019-d…
https://www.nrk.no/nyheter/mystisk-hundesykdom-1.14689833
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/38139

TORGEIR LANDE