Knivfunn i Lesja

unimus-KHM-photo.jpg

I 2004 var to jegere fra Trondheim på villreinjakt i Lordalen i Lesja. Etter flere lange dager i fjellet ble det denne dagen beslutttet å gå i et annet område for å finne rein. Etter å ha slitt seg oppover dalsiden flater terrenget ut. Mellom noen steiner ser Wolf Marchand noe brunt. Dette viser seg og være et rustent knivblad. Bladet har en noe spesiell form, men kan både være restene av en gammel Morakniv eller evt noe eldre. 

Wolf forteller i dag at han tok med knivbladet hjem og at det ble liggende i mange år, før det plutselig dukket opp. Han bestemte seg da for å sende det inn til museet. Der ble det konkludert med at kniven var omkring 2000 år gammel og fra eldre jernalder.

Fjelloppsyn i Lesja, Tommy Sønsterud, opplyser at det er funnet mange spennede redskaper i området de siste årene. Dette funnet er gjort ved den gamle ferdselsåren mellom Lesja og Skjåk.

I  Univeritetmuseenes webportals funnbase, www.unimus.no, er funnet beskrevet som følgende:

Kniv av jern som R.145, men ytre halvdel av egg- og rygglinjen er noe rettere slik at bladet ikke er så butt som på typeeksemplaret. Bevart, fastsittende rombisk knapp, men med noe skadet ytterkant. Knappens nåværende b. 0,9 cm og l. 1,3 cm, og avstand mellom to parallelle sidekanter 0,9 cm. Bladet har innsvungne (konkave) sider og tydelig markert rygg. Korrodert overflate og noen småskader langs egglinjen, forøvrig er kniven usedvanlig godt bevart. Grå skorpelav stedvis på tangens ene side. L. 30,4 cm, hvorav bladet er 18,9 cm. Bladets stb. 3,2 cm (ca 7 cm fra tangeavsatsen) og ved tangen 2,5 cm. Tangens b. 1,5 cm (ved bladet) - 0,4 cm (ved knappen). Kniver av denne type dateres til eldre jernalder.

I tillegg til dette spennende funnet fikk jegerne med seg hvert sitt reinsdyr ned fra fjellet. Bedre jaktopplevelse kan man neppe ha.

 

TORGEIR LANDE