Ny fjellov – høring

Forslaget til ny fjellov er nå på høring med høringsfrist 28.02.19. Saken har stor betydning for alle brukere av statsallmenningene. På LMDs hjemmesider vil høringsuttalelser bli lagt ut løpende etter hvert som de kommer inn. Første høringsuttalelse kommer fra Folldal kommune, en god og grundig høringsuttalelse som kan leses her

 

Lovutvalget som har utarbeidet NOUen har arbeidet i 2 år. Det er bred enighet i utvalget om viktige spørsmål. NFS har satt seg som mål å skape oppslutning om flertallsforslagene. NFS har utarbeidet en skisse til høringsuttalelse som har vært til utsjekk hos fjellstyrene. Det er bred oppslutning blant fjellstyrer om skissens innhold. NFS skisse til høringsuttalelse finner du her. NFS skal diskutere videre oppfølging av saken i møte med fjellstyrene 24. – 25.01.19. NFS avgir endelig høringsuttalelse 28.02.19.

NOU og høringsdokumenter finner du her

IMG_2300.JPG
TORGEIR LANDE