Samarbeid med SNO

Vestre Slidre fjellstyre har et godt samarbeid med SNO (Statens Natur Oppsyn) sin avdeling i Valdres. Dette går på flere fagfelt som oppsyn med motorferdsel i utmark, kartleggging av rovvilt samt oppsyn/vedlikehold i ulike verneområder. Denne sommeren har vi bl.a. skiftet ut en del skilt som viser verneområdets ytre avgrensing, samt noen informasjonskilt. En del verneområder ligger inntil bilveg i Valdres, og er derfor lett tilgjengelige – både for Fjelloppsynet som utfører oppdrag der og for tilreisende som ønsker å oppleve de naturverdier som evt er spesielle (husk ta hensyn!)

Noen av de verneområdene vi har vært innom i år ligger langt inn i Jotunheimen, eks yttergrensen til Jotunheimen nasjonalpark ved Uranosvatn. Da går det fort en hel arbeidsdag for å se etter/skifte ut de ulike verneskiltene som angir nasjonalparken – men det er jo helt greit en flott sommerdag…

 Det er viktig å vite om man er innenfor eller utenfor et verneområde, da det er noen restriksjoner man da må forholde seg til. Eksempevis er det et forbud mot drone samt el-sykkel i de fleste nasjonalparker, også i en del andre verneområder. Husk å lese litt om de ulike verneområdene før du ferdes inn/gjennom dem.

 Man finner mye info om verneområder i hele Norge via denne link:

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/norges-verneomrader/

 

TORGEIR LANDE