Sommer i Rondane

"Etter en brå overgang fra vinter til sommer i første halvdel av mai, kan vi telle dager med nedbør de siste to måneder på en hånd" melder Fjelloppsyn Erik Hagen hos Ringebu fjellstyre. Det har vært nydelig vær i Ringebufjellet og det ser ut til å fortsette. Dette betyr imidlertid at det er svært tørt, og brannvesenet har innført forbud mot åpen ild i og i nærheten av skogsmark i kommunen.

Den tidlige våren gjorde imidlertid at man kom tidlig i gang med forberedelsene til årets barmarksesong. Hytter og båter ble klargjort for utleie, og mesteparten av fiskeutsettingen var unnagjort i starten av juni. Det er satt ut fisk mellom 200 og 500 gram i en del mindre vann i allmenningene - Langrompa, Mykjørrtjønn og Ramstjønnet på Venabygdsfjellet, og Saubutjønna, Damtjønnet og Buduppen i søre delen. På Hemtjønnet og Åsdalstjønna er det også satt ut fisk etter hvert. På Venabygdsfjellet måtte en flomskade i tilløpskanalen til Langrompevatnet tettes, for å sikre god vanngjennomstrømning for fisken der. Det er satt opp ny brygge ved Flaksjøen, og området rundt båtplassen og gapahuken er drenert, planert og gruset opp. Restaureringen av Barthstua ved Friisvegen er gjennomført, og den trivelige tømmerkoia, som på slutten av 1800-tallet ble satt opp i Imsdalen av forstmester Jacob B. Barth, står igjen klar til bruk for alle som vil ta turen til Ringebufjellet. Fjellstyret har også andre overnattingsmuligheter i åpne buer eller utleiehytter i fjellet. Imsdalsskolen, Langrompehytta, Saubua og Trolldalsbua ligger i tilknytning til vei, men med unike friluftsmuligheter rett utenfor døra.

Om en liten måned starter forberedelsene til årets småviltjakt med rypetaksering i allmenningene. Det blir også mulighet til å trene fuglehund på fjellstyrets treningsfelt etter hvert.

Utleiehytter: https://bit.ly/1gidlzN

Fiskekort: https://bit.ly/1R022cX

Tips om fiske og overnatting finner du her: Fiske og overnatting i Ringebu.pdf

Mer om Ringebu fjellstyre her: www.ringebu-fjellstyre.org

TestTORGEIR LANDE