Sommer-rapport fra Sollia fjellstyre

I Sollia Fjellstyre er det varierte arbeidsoppgaver og det er umulig å gå lei arbeidslivet når en har det slik. Fjellstyret driver med oppsyn og veiledning, vedlikehold og skjøtsel, bestandsovervåkning av villreinpopulasjonen i Rondane Sør, samt har tjenestesalg til andre bedrifter.

De ansatte fra Sollia fjellstyre er ofte ute på oppsynstur både langs elva, i fjellet og utpå sjøene i båt. I år har de fått seg ny båt som vi bruker på Atnsjøen, og her er man ofte ute. I fiskeoppsynssammenheng er fjellstyret ute på oppdrag for Atna fiskeforening.

Å være fjelloppsyn er selvsagt drømmejobben når du kan gå i fjellet å se etter fiskere og at alt er på stell. Samtidig driver Fjelloppsynet med veiledning og kommer med tips og råd der det er behov eller hvis folk har spørsmål.

Fjellstyret har flere fine områder å fiske i både i høyfjellet og langs elva, og det er noe for de fleste som liker innlandsfiske. I deres fiskevann kan man fange både ørret, harr og røye. Det er flere steder egnet til både fluefiske og krok – og spinnerfiske, samt at det er fine områder til markfiske. Langs elva pleier vi å kjøre med bil eller gå, men det hender også at man tar frem kanoen for å komme til alle steder, da kan man også plukke søppel og holde det rent og ryddig.

Ellers igjennom sommeren så er det å gjøre forberedelser til jakta, i år har man stemplet ca. 800 villreinkort både for Rondane Sør og Sølnkletten villreinområde.


Videre har det vært vedlikehold av buer, rydding og plukking av søppel. Sollia fjellstyre har flere åpne hytter og buer i statsallmenningen som er tilgjengelige for jegere, fiskere, turgåere og annen allmenningsbruk. I alt erd et seks åpne buer i den vakre fjellheimen.

Fjellstyre har sine egne arbeidsoppgaver samt at man driver med tjenestesalg til andre bedrifter. Et av fjellstyrets tjenestesalg er elgbeitetaksering i de forskjellige skogbestand i Stor Elvdal kommune.

Andre spennende oppgaver man har er kadaversøk etter villrein i Rondane-Sør villreinområde. Her bruker fjellstyret kadaverhunder og går i områder man vet det har vært villrein, for å forsøke å få en indikasjon på hvorfor dyr har dødd og hva årsaken kan være.

TORGEIR LANDE