Takk for innsatsen

Røyrvik fjellstyre inviterte til middag og hyggelig samvær for fjellstyre og kollegaer i fjelloppsynet 29.mai 2017 i anledning av at mangeårig fjelloppsynsmann Knut Brenne blir pensjonist.

Knut har gjort tjeneste som fjelloppsynsmann delvis fra 1986 og ble fast ansatt i 1993. Han deltok på det første basiskurset i naturoppsyn på HINT/Finsås i 1993. Dette var da det første kurset som ga oss fjelloppsyn formell kompetanse. Knut har for det meste utført sin tjeneste i Namsvatn statsallmenning og Børgefjell nasjonalpark. Med Knuts allsidighet har fjellstyret uttrykt sin tilfredshet med måten fjellstyret har fått utført sine tjenester på. Han har også vært rovviltkontakt, først for fylkesmannen, senere for SNO.

Som fjelloppsynsmann i «verdens nordligste fjellstyre» og Børgefjell nasjonalpark har vi som gode kollegaer ønsket å takke Knut for det kollegiale gjennom mange år. Vi ønsker Knut lykke til som pensjonist og som gave har vi spleiset på en karikatur som viser Knut i sitt rette element.

Hilsen fra 18 gode kollegaer i Nord-Trøndelag.

1498545487482.MaxSize.w-1200.h-1200.Save.img.jpeg
Gasta Design