Tid for å hente dyra fra beite

IMG_7231.jpg

Sommeren er over og høsten med sin fargeprakt er her. I løpet av sommeren har det blitt høstet store verdier i skog og fjell i form av beitebruk.

 Seterdrift og beiting i utmark har vært og er selve navlestrengen for fjellbygdene. Dyr på beite sørger for å holde landskapet åpent og gir kjøtt og melk med særegen smak og kvalitet. Hvert år spiser norske små- og storfe fôr i utmarka til en verdi av rundt 1 milliarder kroner. Over 50 % av fôret i den norske saueproduksjonen hentes fra utmarka (ref. Bondelaget). 

 På statsallmenning er det fremdeles aktiv seterbruk, selv om antall setre i drift med melkeku ikke kan sammenlignes med tidligere tiders storhetstid for seterdriften. Den gangen var høsting av fòr gjennom beite og slått livsnødvendig for å sikre nok gras til fòr til dyrene på gården gjennom en lang vinter.

 I Snåsa har interessen for å starte med setring økt etter målbevist bruk av tilskuddsmidler – det er hyggelig, både for stølsbrukerene, deres gjester og frilufslivfolket generelt.

 https://www.snasa.no/hendelse/setersommer-i-snasa/

IMG_7251.jpg

 Engerdal fjellstyre har innført etablererstipend for å få flere dyr ut i utmark. Høsting av fòr gjennom beiting og slått skaper et åpent kulturlandskap og gir plass til et større biologisk mangfold, og ikke bare gress og busker. Fortsatt beitebruk hindrer gjengroing av landskapet, noe vi alle ønsker oss.

 https://www.engerdal-fjellstyre.no/aktuelt/pminnelse-etablererstipend-for-storfehold-smfehold-og-hjorteoppdrett

 Les mer om setring her:

 https://www.vaga-fjellstyre.no/jordbruk

 http://www.seterkultur.no/?p=2710#more-2710

 http://www.seterkultur.no/ny_2019/tolga.pdf

 https://www.ostlendingen.no/kultur/trysil-og-engerdal/nyheter/ny-setersommer-pa-marikroken/s/5-69-266011

Alle foto: Torbjørn Kvien Madsen

TORGEIR LANDE