Fjellstyrenes fiskeprosjekt 2017

NFS har de siste årene jobbet for å øke interessen for fiske på statsallmenningene. Gjennom fiskeprosjektet prøver man ulike tiltak og måler effekten av disse på fiskekortsalg og aktivitete. Fiskeprosjektet har vært støttet med milder fra Grunneierfondet de siste fire år. Rapporten fra fiskeprosjektet 2017 kan du laste ned under.

NFS

- Rapport fiskeprosjektet 2017

- Annonsering facebook NFS 2017.pdf

-Salgsstatistikk fjellstyrer 2017.xls

-Resultatregnskap.pdf

- Bilagsdetaljer.xls

Snåsa fjellstyre

-Rapport Snåsa 2017.pdf

-Regnskap Snåsa 2017.xls

Fjellstyrene i Midtre Gauldal

-Rapport FMG 2017.pdf

-Regnskap FMG 2017.pdf

Lesja fjellstyre

-Rapport og regnskap Lesja 2017 .pdf

Aurland fjellstyre

-Rapport Aurland 2017.pdf

-Regnskap Aurland.xls

Sel fjellstyre

-Rapport og regnskap Sel 2017.pdf

FishSpot

-Rapport Fishspot 2017.pdf

-

 

sdfsdf