Friluftsliv hos fjellstyrene

Norges Fjellstyresamband er fjellstyrenes interesseorganisasjon. Det finnes 94 fjellstyrer i Norge med variabel størrelse. Det finnes kun fjellstyrer i Sør-Norge (sør for Nordland).

Fjellstyrene forvalter all jakt og fiske på statsallmenningene i Sør-Norge. I tillegg forvalter de all beiting, setring mv i disse områdene. Dette må ikke forveksles med annen statsgrunn hvor Statskog forvalter jakt og fiske. Det meste av statens grunn i Sør-Norge er statsallmenning. 55% av fjelllstyrenes areal er Nasjonalparker eller andre verneområde. Mer om historikken bak fjellstyrene finner du her

De fleste fjellstyrene forvalter store områder og har egne ansatte. Fjelloppsynet forvalter fjellstyrenes rettigheter og driver tilsyn med områdene. I tillegg driver de utstrakt arbeid innen friluftsliv. Fjellstyrene har over 330 hytter som står åpne eller kan leies for en billig penge. Mange kan leies via Inatur.no. I tillegg vedlikeholder fjellstyrene mange broer, klopper, gapahuker mv. Fjellstyrene samarbeider allerede mye med NJFF og DNT lokalt. I tillegg arrangerer de en rekke friluftsdager, fiske og jaktturer med skoleklasser mv.

Fjellstyrene har både infrastruktur og personell. Vi har i en årrekke samarbeidet med blant annet WildX (www.wildx.no) i tillegg til mange andre organisasjoner lokalt. Vi har de siste årene mottatt mildler fra Miljødirektoratet til rekruttering av innvandrere/minoriteter. Etter at flere mottakmer nedlagt i distriktene er det vanskeligere for fjellstyrene å finne noen å samarbeide med om tiltak for minoritetsgrupper/innvandrere. Vi søker derfor samarbeid med andre organisasjoner som jobber med tilsvarende tiltak.

På kartet vårt ser du hvor fjellstyrene har areal.

Kan et samarbeid lokalt eller sentralt være aktuelt, ta kontakt med Torgeir Lande hos Norges Fjellstyresamband