100 storbukk i Øvre Numedal

Det har vært 2 gode jaktperioder i Øvre Numedal statsallmenning. Den første helt i starten av jakta. 4-5 dager etter 10. aug. Så en ny periode omkring forrige helg - 7.-8.9.

I den første perioden anslår man totale fellinger til 30-40 og i den andre noen flere. Derfor vil man anta at man nærmer oss en samla felling på 100 storbukker.

“På Hardangervidda skal det som kjent kun skytes storbukk iår. Det kompliserer jaktinga og uten dette kravet, ville vi sikkert fått mye høyere fellingstall. Men kravet til prøver for skrantesyke (CWD) styrer uttaket og vi må si oss rimelig fornøyd med våre jegeres innsats. Totalt på Hardangervidda har antall prøver passert 800. Med vestlige vinder nå, er det håp om at vi får tatt prøver av 1000 dyr. Vi er dermed på god vei til å imøtekomme kravene om samme resultat blir etter jakt neste år” sier Fjelloppsyn Hans Jørgen Jahren.

TORGEIR LANDE