Bli med på fiskeutsetting!

Flere fjellstyrer setter regelmessig ut fisk i noen av sine vann, til glede for mange sportsfiskere. Utsetting skjer på bakgrunn av prøvefiske og beregning av antall, alder og størrelse på eksisterende bestand.

Øystre Slidre fjellstyre satte nylig ut fisk i små og store vann i statsallmenningen. På filmen under kan du se hvordan dette gjøres.

Ønsker du å fiske alene eller med familien i Øystre Slidre i sommer eller høst? Mer om mulighetene til fiske, hytter og båter finner du her: www.oystre-slidre-fjellstyre.no

Fjellstyrets tilbud som er tilgjengelig på inatur.no finner du her: https://www.inatur.no/sok#?q=%22%C3%B8ystre%20slidre%20fjellstyre%22&f=%5B%5D


TORGEIR LANDE