Bra med ryper i Selbu

IMG_8841.JPG

  Selbu fjellstyre kan nå melde om at rypejakta straks er i gang og at fjelloppsynet er ute i terrenget med kikkert og godt humør. Etter tallene fra rypetakseringen å dømme er det bra kyllingproduksjon i år – det ligger ca på samme nivå som i 2017. Selbu fjellstyre har vedtatt å avslutte småviltjakta med siste jaktdag 31. oktober i 2018.

«Værmeldingene er så langt en kan se er bra - så vi håper på gode dager i fjellet nå i høst og ønsker alle både jegere og andre velkomne til ut i terrenget» , skriver Fjelloppsyn Unni Killi

«Det er observert lemen i området nå på høstparten, smågnagere ellers har vi også en god del av», avslutter hun. 

Informasjon om jaktkort i Selbu finner du her: Jaktkort Selbu (Inatur.no)

TORGEIR LANDEComment