Lærer natur og friluftsliv i Namsskogan

Forrige uke gennomførte Fjelloppsynet i Namsskogan et lunsj-til-lunsj kurs for ansatte i skole/barnehage med tema «Læring i friluft». Kurset er et kompetansehevende tilbud for voksne i grunnskole, SFO og barnehage som ønsker mer uteaktivitet i tråd med vedtatte læreplaner. En viktig del av kurset omhandler høstingstradisjoner og bruk av naturressurser tilpasset årstid. Opplegget eies av Friluftsrådene Landsforbund og fjellstyret i Namsskogan har inngått et samarbeid med Trondheimregionens friluftsråd. På kurset denne uka var det ansatte fra kommunene Namdalseid, Osen og Namsskogan. Instruktører på kurset var Fjelloppsyn Reidar Smalås, Fjelloppsyn Helene Lillevold (Røyrvik fjellstyre) og Fjelloppsyn Sissel K Grongstad.

TORGEIR LANDE