Droner brukt under villreintelling

De siste par årene har det vært gjort forsøk med bruk av droner i forbindlese med telling av villrein. Tellingene er viktig for å kartlegge antall og kjønns- og aldersfordeling i villreinflokkene. Ut fra dette utarbeides kvoter før jaktstart. I hovedsak brukes småfly til å registrere villrein, men er bruk av droner framtida?

Fjelloppsynet i Sollia og Ringebu har testet ut to ulike droner i forbindelse med villreintellinger. Les deres erfaringer med dette på villrein.no.

Sollia_drone4_web.jpg
TORGEIR LANDE