Sommer i Lierne

Våren og sommeren er en travel tid for Fjelloppsynet. Varm april og tidlig snøsmelting gjorde at Fjelloppsynet i Lierne kom tidlig i gang med barmarksoppgavene. 15 utleiehytter er klargjort for besøkende, hvor både Strivasshytta og Arvaslihytta har fått en oppgradering over vinteren og våren. I Arvaslia har fjelloppsynet fått bygd ei ny oppsynsbu, som også har funksjon som sikringsbu for Arvaslihytta. Slitte båter er pusset opp eller byttet ut, klopper er restaurert og/eller erstattet og gapahuker har fått etterfylling med ved.

Ny bru over Fiskløyselva har vært et hovedprosjekt i vår, hvor materialer ble fraktet ut på vinteren og bygginga er gjort i juni. Brua vil øke tilgjengeligheten til Lierne nasjonalpark og statsallmenningen øst for Fiskløyselva, et prosjekt som er realisert i samarbeid med nasjonalparkforvaltningen.

I tillegg til tradisjonelle fjellstyreoppgaver gjør Fjelloppsynet en rekke feltoppgaver for andre aktører, og har en multifunksjonell rolle i fjellet. Over sommeren skal blant annet et 50-talls radiomerka liryper følges opp med peiling og kameraoppsett på reir, på oppdrag for NINA og Nord Universitet. 12-15 fjellrevhi skal besøkes for å kartlegge ynglinger. På 10 av disse står det foringsautomater som skal etterfylles med mat til fjellreven, noe vi gjør på oppdrag for Statens Naturoppsyn (SNO) og Norsk Institutt for Naturforskning. I de 2 nasjonalparkene gjør fjellstyret feltoppgaver for SNO og Nasjonalparkforvaltningen, som overvåking av rovfugl lokaliteter, kartlegging av slitasje på leirplasser, tilsyn med vernebestemmelser osv.

På kontoret har Fjelloppsynet gjort de viktigste forberedelser før årets små- og storviltjakt, i dialog med mange hundre jegere som har vært heldig å få jakt i Lierne til høsten.

Nå gleder vi oss til å møte friluftsfolk ute i fjellet, som har valgt å spandere sommerdager i statsallmenningene i Lierne.

Utleiehytter: Utleiehytter i Lierne (15 stk)

Fiskekort: Sørli-kortet og Nordli-kortet

Mer om fjellstyrene i Lierne: www.fjellstyreneilierne.no

TORGEIR LANDE