Friluftsliv for nye røyrvikinger

20170922_100336.jpg

Røyrvik fjellstyre, i samarbeid med Røyrvik jakt- og fiskerlag, arrangerte nylig utedag for personer med innvandrerbakgrunn. På agendaen sto blant annet fiske, båtopplæring, samt fiske fra båt. Dette ble en dag hvor de voksne fra Syria fikk muligheten til å være med ut, fiske og ro båt.

Fiskekulturen er svært utbredt blant innbyggerne i Røyrvik, og forholdene ligger svært godt til rette for fiske. Med ca. 50 fiskevann med totalareal på 23.000 daa og 25 km fiskeelv med ørret for stangfiske, er dette en ressurs som både skaper glede og entusiasme. Utfordringen er derimot å føre denne interessen videre til barn og unge, i tillegg til innflyttere.

Til Røyrvik har det kommet fire familier fra Syria. De har blitt godt mottatt, og er allerede godt integrert i samfunnet i Røyrvik. Det vi har vært ekstra heldige med, er at fiskeinteressen har vært såpass stor blant dem, og de har skrytt av fangsten på ekte «nordmanns vis». Fra første stund har syrerne, og da spesielt mennene, vist enorm interesse for fiske, og det har utvilsomt ført til økt trivsel, og gjort integreringen i samfunnet i Røyrvik mye lettere. Men de har alle ulike erfaringer med og oppfatninger av regler knyttet til fiske og fiske fra båt, samt generelt friluftsliv. Derfor passet det godt å ha en slik dag, hvor de kunne lære mer om fiskekulturen i Røyrvik, og i tillegg bli bedre kjent med oss.

I forkant av opplegget hadde Kent Mikkelsen ved Visit Børgefjell hatt en gjennomgang av fiskeregler, fiskekortordninger og generell info om fiske i Røyrvik. De fikk utdelt fiskestenger i gave av Kent, og gleden var stor.

Her ble det i tillegg vist interesse for ulike typer jakt, noe som vi håper å bygge videre på. Derfor ble flåing og steking av rype også tatt med i programmet.

Dagen ble oppsummert som svært vellykket. Arrangngementet ble støttet med midler fra Miljødirektoratet. Flere bilder og informasjon om Røyrvik fjellstyre kan du lese her: http://www.royrvik-fjellstyre.no/

 

TORGEIR LANDE