Gode fiskevann fikk påfyll

Nylig fylte Øystre Slidre fjellstyre på med fisk i flere av sine vann. Som fiskeforsterkningstiltak settes ut fisk i ca 40 vann/tjern i statsallmenninga. Mange av disse med flere års mellomrom. I år satte fjellstyret ut både små, litt større fisk, og fisk i fangbar størrelse. Noen blir båret i ryggsekk og oksygenfylte poser, noen i bøtter og noen blir satt ut med slange direkte fra bilen.

18. juni ble det satt ut til sammen 1720 fisk i flere små og litt større vann (Midtre og Sørre Saur, Steintjednet, Øvre Holmetjednet, Finnefjorden, Tandsbergfjorden, Nerre og Øvre Trolltjednet, Huldretjednet, Øvre Skreppetjednet, Pipetjednet, Kroktjednet, Vesle og Store Ambjøgtjedent og et navnløst tjedn ved Saur).

19. juni ble det satt ut 12.000 fisk i Vinstern, og 10. juli blir det en runde med utsetting på Valdresflye.

Da er det bare å finne fram fiskestanga og tar turen til Valdres.

Fiskekort får du her: https://bit.ly/2HHnG6i

TORGEIR LANDE