NFS landsmøte 16.-17. aug 2018

Fjellstyrenes interesseorganisasjon, Norges Fjellstyresamband har Landsmøte på Gardermoen 16.-17. august. Tema som første del av Landsmøtet er NOU 2018:11 med forlsag til ny fjellov som nylig ble langt fram. 

Skjermbilde.PNG

Program for Landsmøtet:

Torsdag 16. august.
1200 – 1300 Lunsj/oppmøte
1300 – 1400 Åpning
1400 - 1445 Styreleders tale til Landsmøtet
1445 – 1500 Pause
1500- 1800 Politisk debatt/aktuelle saker
1800 - 1830 «Fjellstyret – Jo»
2000 Middag


Fredag 17. august.
08.30 - 09.30 «Tariffseminar».
09.30 - 14.00 Landsmøtesaker
Sak 1. Årsmelding 2016 og 2017
Sak 2. Regnskap 2016 og 2017
Sak 3. Arbeidsprogram 2018 og 2019
Sak 4. Fastsetting av godtgjørelse for tillitsvalgte 2018 og 2019
Sak 5. Budsjett 2018 og 2019
Sak 6. Innkomne saker/vedtektsendringer
Sak 7. Valg
14.00 Lunsj/avreise

Sakspapir for Landsmøtet kan du laste ned her: Sakspapir Landsmøte 2018.pdf

NOU 2018:11 - Ny Fjellov kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/sec1

TORGEIR LANDE