Husk nødvendig dokumentasjon

17358819_740636119441671_4787041237158134692_o.jpg

Vi ønsker alle våre jegere en fin høst i fjellet, men det er noen formaliteter du må huske for at ikke jaktturen skal få en brå slutt.

Fjelloppsynet kontrollerer årlig mange jegere, både under jakt og etter at dyr er felt. I tillegg samarbeider vi ofte med politiet og har kontroller langs vei til og fra viktige jaktområder. Her har man blant annet fokus på transport av våpen i bil. Fjelloppsynet har også begrenset polimyndighet og kan i mange situasjoner utføre de samme kontroller og reagere på samme måte som politiet.

Du må alltid dokumentere at du er ute i lovlig ærend. Må du passere et terreng der du ikke har jaktrett kan du ikke gå med ammunisjon i våpenet.

I tillegg må du:

  • Alltid ha med underskrevet kontrakt eller jaktkort fra rettighetshaver i ditt område. På villreinjakt må du også ha med kontrollkort og kjøttmerkelapp.

  • Husk gyldig ettersøksavtale på storviltjakt (unntatt villrein).

  • Ta alltid med våpenkort når du har med deg våpen eller ammunisjon. For hagle som du lovlig har ervervet før 1. oktober 1990 må du enten ha med gyldig jegeravgiftskort eller våpenkort på andre våpen.

  • Låner du våpen må du ha med utlånserklæring

  • Husk dokumentasjon på betalt jegeravgift. Husk kvitteringstrykk for at den er betalt. Jakter du storvilt må du også ha med dokumentasjon for bestått storviltprøve

  • Under transport skal våpen være tomt for ammunisjon og nedpakket i futteral. Det gjelder også under transport i bil. Forlater du bilen uten tilsyn, må du ta med deg en vital del – for eksempel sluttstykke på rifle eller forskjefte på hagle. Våpenet skal ikke ligge synlig i bilen.

  • Skal du bo på hytte eller eller ubebodd hus under jakta? Det er ikke lov å oppbevare våpen og ammunisjon i ubebodd hus eller hytte. I forbindelse med jakt er slik oppbevaring likevel tillatt, så lenge våpen og ammunisjon holdes under forsvarlig tilsyn. Det er ikke krav om våpenskap. Våpenet kan etterlates i hytta eller huset ved kortere fravær dersom vital del tas med.

Som jeger kan du bli kontrollert under utøvelse av jakt. Både Fjelloppsynet, politiet, og andre kan kreve dokumentasjon på at du er ute i lovlig ærend. Jakt har lange og gode tradisjoner i Norge. Som ansvarlig jeger og våpeneier er du med på å sikre disse tradisjonene. Skitt jakt!n

TORGEIR LANDE