Infomøte om CWD

I høst skal det tas en rekke prøver for å få bedre oversikt over CWD-situasjonen i Norge. Dette gjelder for en lang rekke hjortevilarter. Mer info om dette finner du her: http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/skrantesjuke-jaktinnsamling/

Det arrangeres nå info-møter rundt de viktigste villreinområdene, samt i Oslo (se lengre ned)

Villrein felt under jakt i alle villreinområder

Alle villrein som er 1 år eller eldre og som felles under jakt skal testes for skrantesjuke. Dette gjelder for alle villreinområder i Norge.

Elg og hjort fra områder der atypisk skrantesjuke er påvist, og rundt Nordfjella

I følgende regioner/kommuner skal det tas prøver av alle elg og hjort som er 2 år eller eldre som felles under jakt. Dette kommer i tillegg til testing av fallvilt.

  • Nordfjella-regionen: Ulvik, Lærdal, Aurland, Hemsedal, Eidfjord, Hol, Ål, Gol, Nes, Nord-Aurdal, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Årdal kommuner.
  • Selbu-regionen: Selbu, Stjørdal, Meråker, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner.
  • Lierne-regionen: Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner.
  • Gjemnes-regionen: Gjemnes, Eide, Fræna, Molde og Nesset kommuner.

Dersom du ønsker kan du også frivilling ta prøve fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein.

For info om lokale møter, kontakt fjellstyeret hvor du har fått jaktkort.

I Oslo vil det arrangeres møte i Mattilsynets lokaler i Sundtkvartalet i Lakkegata 53 i Oslo, onsdag den 8. august kl 18:00. Dette er for jegere bosatt i Oslo-området, men som jakter som utenbygds på villrein eller elg/hjort andre steder.

Harald Øverby fra Mattilsynet, region Øst vil holde innlegg fra Mattilsynet, med praktisk demonstrasjon/visualisering av prøvetaking, oppdatert info mm.

Møtet vil også være åpent for lokale elg- og hjortejegere i Oslo-området.

TORGEIR LANDE