Ville, vakre Børgefjell

Røyrvik fjellstyre er et av de nordligste fjellstyrene i Norge, og forvalter områdene i Namsvatn statsallmenning, som har et areal på 575 000 dekar. Cirka 30 % av områdene er en del av Børgefjell nasjonalpark. 

Røyrvik fjellstyre har fire utleiehytter. Orvasshyttene (Hytte I og II) nær svenskegrensa i øst, og Børgefjellbua og Viermahytta ved Namsvatnet. Viermahytta står åpen i sommerhalvåret, og huser ofte folk som går Norge på langs. I tillegg er det satt opp tre gapahuker rundt Namsvatnet, plassert ved innfallsportene til Børgefjell og Namsvatn statsallmenning. I Orvatnet, Djupvatnet og Blyvatnet er det også mulig å leie båt.

Fjelloppsynets oppgaver er mangfoldige nå på sommeren. Hytter, gapahuker og båter krever jevnlig tilsyn og vedlikehold. Blant annet er vedsjau til hytter og gapahuker dugnadsarbeid for fjellstyret, og skaper god rekruttering blant de yngre.

En stor del av sesongen går også med til oppgaver knyttet til nasjonalparken. Klopplegging opp til Djupvatnet har vært et flerårig prosjekt, på oppdrag fra nasjonalparkstyret, med hovedfokus på å legge til rette for at allmennheten skal komme seg til fjells. Dette arbeidet ble ferdigstilt i år, og tiltaket har fått gode tilbakemeldinger, og mange har satt pris på å komme seg nesten tørrskodd opp til Djupvatnet, på ferden videre innover fjellet.

Områder er viden kjent for de unike og mangfoldige fiskemulighetene, med over 50 fiskevann med gode ørretbestander. Som alle andre steder i landet kom sommeren tidlig i år. I disse nordlige områdene merkes det spesielt godt. I fjor lå isen på vatna helt til månedsskifte juni/juli. I løpet av de siste ukene har det vært veldig stor pågang på besøkende i fjellet. Fisket har jevnt over vært bra, selv om det stedvis, og i perioder har vært litt dødt på grunn av høy temperatur i vatna. Og alle har vært like blide når fjelloppsynet har kommet på fiskekortkontroll…

I disse tider pågår også sommerkontroller på fjellrevhi. Børgefjell nasjonalpark har siden 2006 vært et økologisk referanseområde for fjellreven, hvor det ikke gjennomføres tiltak for bevaring av arten. I Børgefjell blir kontrollene fordelt mellom Fjelltjenesten og fjelloppsynet i Røyrvik og Namsskogan fjellstyre.

I år skal det utføres rypetaksering på Namsvatn statsallmenning for første gang, så mye av tiden har gått med til planlegging av dette. Mer informasjon om dette kommer.

For mer informasjon om Røyrvik fjellstyre, gå inn på www.royrvik-fjellstyre.no .

Jakt- og fiskekort får du kjøpt både på Inatur og Visit Børgefjell.

For leie av hytter, gå inn på Visit Børgefjell, eller ta en tur innom Røyrvik Auto.

TORGEIR LANDE