Klargjøring av fjellstyrets tilbud i Dovre

Nordlige deler av Rondane er et meget populært utfartsmål både for turgåere, fiskere og de som ønsker seg en tur til fjells. Grimsdalen Landskapsverneområde er mye besøkt og veien åpner for sesongen 5. juni. Fjellstyret gjør klar sitt tilbud til brukere. Når alt er ryddig, rent og ordentlig forebygger dette forsøpling og gjør besøket triveligere for alle!

Grimsdalen har reguleringer på ferdsel flere steder av vernehensyn. Vi vet at interessen for å campe i området er stor og for å sikre at ikke bruken reduserer vernekvalitetene har fjellstyret flere fjellcamper der det er tilrettelagt for overnatting i bobil, campingvogn og telt. Toaletter og søppelcontainere forebygger tilgrising. Toalettene er nå vasket og tømt før sesongen. De vedlikeholdes av fjellstyret gjennom sesongen.

Når vi først er i fjellet etterser vi også fjellstyrets hytter. Både Tollevshaugbua og Korpebu er tilgjengelig på Inatur for interesserte leietakere.

Når fjellstyret først er ute gjennomfører vi også en del arbeid på oppdrag for SNO. Hekkelokaliteter for rovfugl undersøkes for aktivitet, og generelt tilsyn med naturreservatene, bl.a. merking og skilting er på dagsorden underveis. Det ble også tid til en hyggelig prat med en tidlig syklist på vei gjennom Grimsdalen.

TORGEIR LANDE