Nytt Fjelloppsyn på plass

Dovre fjellstyre har ansatt ny daglig leder/fjelloppsyn. Stillingen ble utlyst senhøstes 2018, og fjellstyret vedtok i sitt møte i mars å tilsette Tore Larsson.

dhgjhgdj.jpg

Tore kommer fra Siljan i Telemark, er utdannet naturforvalter og har tilleggsutdanning innen pedagogikk og økonomi. Han var tidligere ansatt i Norges Jeger- og Fiskerforbund i 20 år og kommer nå fra stilling som forvaltningssjef i Skien Boligbyggelag. Han tiltrådte i Dovre fjellstyre midt i mai.

-Jeg ser fram til å benytte sommeren til å bli bedre kjent i områdene og ansvarsområdene til fjellstyret, sier en svært fornøyd nyansatt. Jeg har tidligere vært i området som utøver av friluftsliv, men har like fullt en jobb å gjøre med å bli godt kjent, både med terreng og brukere.

Tore kjenner fjellstyrenes virksomhet som bruker, og ser fram til å være med i arbeidet med langsiktig forvaltning og høsting av naturressurser. Jobben på Dovre var særskilt interessant ut fra fjellområdets egenart og ikke minst at det representerer kanskje det nærmeste vi har igjen av nært intakt høyfjellsøkosystem.

-Å få arbeide med forvaltning av et slikt område er et privilegium, fortsetter Tore. Som tilbyder av jakt, fiske og friluftslivsopplevelser både lokalt og nasjonalt har fjellstyret et særlig ansvar, også for å vurdere bruk og belastning ut fra et bærekraftperspektiv. Arbeidet med god ressursoversikt som grunnlag for bruk er viktig både mht fiske, jakt og ikke minst ved vurderinger av tilrettelegging for friluftsliv. Fjellstyrets virksomhet er viktig som grunnlag for lokal næringsutvikling, og dette må gjøres i samarbeid mellom både nærings- og verneinteresser.

Det er videre viktig beitebruk i fjellområdet. Mange kjenner til Grimsdalen der det pågår konkret arbeid for å opprettholde naturkvalitetene i et gammelt beite- og seterområde.

-Fortsatt riktig bruk er nødvendig for å opprettholde kvalitetene og naturverdiene, sier Tore. Dette kan være utfordrende med nye krav til lønnsomhet, modernisering og omlegging av drift, men sammen med beiterettshaverne arbeides det konkret med formål å ivareta en av våre mest artsrike seterdaler.

TORGEIR LANDE