Mange søkere til storviltjakt hos fjellstyrene

DSC_0159.JPG

Det er i år mange søkere til fjellstyrenes tilbud innen storviltjakt. På elg- og hjortejakt er alle fjellstyrene med på en felles trekning for innenbygds og utenbygds. På villrein har fjellstyrene i Oppland inkl Sunndal gått sammen om en felles trekning av utenbygdskort. For innenbygdskort og utenbygdskort hos andre fjellstyrer må man søke individuelt til fjellstyret eller på Inatur.no

Fjellstyrene i Oppland inkl Sunndal melder om 3663 søkere til de omlag 300 villreinkortene som er lagt ut for søknad fra utenbygds jegere. På Hardangervidda er kvotene lave i år og det er få kort og færre søknader.

På elg og hjortejakt har det kommet inn 539 søknader på de se 89 ledige jaktfeltene. Det er ekstra mange ledige i år, da Engerdal fjellstyre har alle sine 31 jaktfelt ute for trekning.

Trekning av elg,hjort og villreinjakt vil bli foretatt i midten av mai.

Her kan du lese mer om hvordan elg, hjort og villreinjakta hos mange av fjellstyrene trekkes og administreres: https://www.fjellstyrene.no/slik-tildeles-storviltjakta

 

 

TORGEIR LANDE