Meld fra om ny fisk

ute-9-768x512.jpg

Spredning av ulike arter ferskvannsfisk er et alvorlig miljøproblem. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal på oppdrag for Miljødirektoratet kartlegge spredningen av
ulike fiskearter. Det gjelder både arter med naturlig forekomst i Norge, men som har blitt spredt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde (regional fremmende arter), og arter
som har blitt innført til landet (fremmende arter). Den første gruppen omfatter spesielt gjedde, ørekyt, mort og sørv.

Det er innført 11 fiskearter som i dag reproduserer: karpe, suter, gullfisk, sandkryper, regnlaue, dvergmalle, rødgjellet solabbor, canadarøye, regnbueørret, pukkellaks og bekkerøye. Det er i hovedsak mennesker som står bak denne spredningen.


Dersom du kjenner til spredningen av noen arter i løpet av det siste året, eller de siste åra, ønsker vi at dette blir rapportert til NINA. Opplysninger om art, sted etc. kan sendes til trygve.hesthagen@nina.no eller på mobil 995 93 389. Meld fra om du ønsker mer informasjon. Du finnes også to rapporter på nettet: NINA Rapport 1215 og 1302.

Her kan du laste ned faktaark om spredning av canadarøye, gjedde og ørekyt:

TORGEIR LANDE