NFS i møte med Landbruks- og matministeren

NFS hadde forleden møte med politisk ledelse i LMD. Det var et godt og nyttig møte. Målet med møtet var å gi informasjon om fjellstyrene og de sakene vi er særlig opptatt av om dagen. Vi snakket om fjellstyrene som verktøy i landbrukspolitikken, om ny fjellov, om LMDs rolle vedr. fjellstyrene økonomiske rammebetingelser og om fjellstyrenes 100-årsjubileum i 2020.

 Fra politisk ledelse i LMD møtte statsråd Bård Hoksrud, statssekretær Rikard Gaarder Knutsen og politisk rådgiver Kristine Lie.

Fra NFS møtte nestleder Steinar Langesæter, styremedl. Gunnar Singsaas, rådgiver Torgeir Lande og daglig leder Jan Borgnes

Fra venstre: Steinar Langesæter,Bård Hoksrud, Gunnar Singsaas, Rikard Gaarder Knutsen, Jan Borgnes og Torgeir Lande

Fra venstre: Steinar Langesæter,Bård Hoksrud, Gunnar Singsaas, Rikard Gaarder Knutsen, Jan Borgnes og Torgeir Lande

TORGEIR LANDE