Villrein på TV

Villreinbestanden her på Hardangervidda er Nord-Europas største, men nå kan bestanden være truet. For ferdselen i nasjonalparken kan ha blitt et hinder for at kalvene får nok mat. Da er spørsmålet om vi bør vi legge ned hytter og flytte turiststier for å ta vare på bestanden? I progremmet “Norge nå” 15. januar ble det vist mange ensempler på hvilke utfordringer man har på Hardangervidda i forhold til å ta vare på villreinen. Disse urfordringene er stort sett like i de ulike villreinområdene.

Norge nå fra 15. januar kan du se her.

Skjermdump NRK

Skjermdump NRK

TORGEIR LANDE