Åpne buer for fjellvandreren

Rundt om i Norge finner man flere hundre åpne buer. Dette er buer av variabel standard og kvalitet og eid av private, lag/organisasjoner, Statskog og fjellstyrene.

Opphavet til fjellstyrenes buer varierer, noen er tidligere eierløse overnattingssteder brukt i hundrevis av år. Andre er donert til fjellstyret eller brukt i forbindelse med ulike aktiviteter i utmarka. Eksempel på åpne buer finner du hos Øvre Numdal fjellstyre som har åpne buer på Hardangervidda. Et annet eksempel er Gausdal fjellstyres 14 åpne buer. Disse buene ligger ikke på Inatur.no, da det ikke er booking og dagsleie knyttet til disse. På de fleste buene henstilles du til å betale litt i forhold til bruk av ved og vedlikehold.

En oversikt over åpne husvære i Norge finner du her

TORGEIR LANDE