Sammen for villreinen

DSC_0652.JPG

Vassdragsutbygging kan være negativt ikke bare for fisk, men også for villreinen. Dette er en aktuell problemstilling i Sira-Kvina i Vest Agder.

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den norske Turistforening, Norges Naturvernforbund, WWF, Natur & Ungdom, Villreinrådet i Norge, Norges Fjellstyresamband, Statskog SF, NHO Reiseliv og Norsk Friluftsliv går nå sammen i en bred allianse for villreinen.  I et brev til Olje-og energidepartementet påpeker de det ansvaret de har for å ivareta villreininteressene i tilknytning til vilkårsrevisjoner i regulerte vassdrag.  Organisasjonen forventer at det gis pålegg om tiltak for å rette opp i negative effekter på villreinstammer som kommer som et resultat av reguleringer.

Les hele saken relatert til Sira-Kvina-revisjonen hos NJFF her.

Les brevet til OED her.

TORGEIR LANDE