Sommer i Folldal

Folldal fjellstyre har stor aktivitet nå på sommeren. Fjelloppsynet driver både med prøvefiske, fjellrevregistreringer, registrering av rovfuglreir og tilsyn med buer og hytter. I tillegg er det en god del jakt og fiskekort som skal sendes ut eller kortblokker som skal ut til lokale turistbedrifter.

Folldal fjellstyre forvalter rettigheter på 611 154 daa statsallmenning i Hedmark. Arealene ligger både i Knutshø og Rondane nord villreinområde.

Fjellstyret er spesielt kjent for godt fiske, villreinjakt og småviltjakt. I tillegg slenger det innom et og annet prakteksemplar av elg.

Noen sommerbilder fra Folldal fjellstyre finner du under. Har du lyst til å ta en tur? Fjellstyrets jakt, fiske og hyttetilbud finner du her: https://bit.ly/2tC3s8G

TORGEIR LANDE