Stokkenes orienterte Monsen

På sin vei gjennom Jotunheimen møtte Lars Monsen mye folk og slo også av en prat med Fjelloppsyn i Luster Auste statsallmenning, Aina-Elise Stokkenes. Stokkenes jobber for Luster Auste fjellstyre som også selger oppsynetjenester til Statens Naturoppsyn.

Jobben er variert i det flotte fjellområdet. Fjellstyrene her samarbeider også mye og tilbyr blandt annet et felles fiskekort for alle statsallmenningene Vågå, Lom og Luster Austre fjellstyre forvalter i området. 

Hele intervjuet mellom Lars Monsen og Fjelloppsynet i Luster Austre statsallmenning kan du se her: https://tv.nrk.no/serie/monsen-minutt-for-minutt/ENRK03072018/20-07-2018#t=17m9s

TORGEIR LANDE