Sommerrapport fra Torpa fjellstyre

Sommeren ankom rekordtidlig i Torpa statsallmenning. Varmen og godværet har vedvart i lang tid med minimalt med nedbør.

Sommer betyr lange dager med mye utearbeid i fjellet. Fjellstyrets hytter er populære blant våre besøkende. De får jevnlig ettersyn og vedlikehold, noe  Fjelloppsynet får positive tilbakemeldinger på.  Utleiebåtene ble klargjort for utleie i våres, og fiskeutsetting ble gjennomført i starten av juni. Torpa fjellstyre setter årlig ut fisk i mange av vatna i fjellet, særlig i de vatna hvor det er begrenset med naturlig rekruttering. Naturstien for barn og unge, samt det tilrettelagte anlegget for personer med nedsatt funksjonsevne ved Folungtjerna er et populært tilbud i fjellet. Det gode sommerværet har gjort at mange ivrige fiskere og turgåere har tatt turen til Torpa statsallmenning i år, noe man ser på som svært positivt.

Torpa fjellstyres tilbud i statsallmenningen er å finne på Inatur:

Fiskekort: https://bit.ly/1dJ6lnR

Utleiehytter: https://bit.ly/2LMWe9Z

Bestilling av turkart over området og øvrig info kan finnes på Torpa fjellstyres hjemmeside: http://www.torpa-fjellstyre.org/

TORGEIR LANDE