Tid for telling

Villreinjakta er over for en godt stund siden og fjellstyrene er i gang med å foreta høstens strukturtelling av villrein. Fjelloppsynet i Rondane Sør har sendt oss noen bilder fra en av sine turer. Her samarbeider Sollia fjellstyre og Ringebu fjellstyre om tellingene. Fjellstyrene bidrar til flere ulike tellinger som:

- Strukturtellinger under brunsten for å få et bilde av alders- og kjønnssammensetningen.
- Kalvetellinger i fostringsflokkene om sommeren gir grunnlag for å anslå tilveksten.
- Minimumstellinger på vinteren for å få et tall på bestandsstørrelsen.

I tillegg er innsamling av kjever fra jegere etter jakt et viktig verktøy som benyttes.

I høst har Fjelloppsynet i Rondane Sør sett en del haltende rein, antakelig rammet av fotråte.

Mer om villreinfovaltning kan du lese her: www.villrein.no

TORGEIR LANDE