Øvre Numedal fjellstyre ble "Årets fjellstyre 2018"

20180817_102717.jpg

Under Norges Fjellstyresambands landsmøte 2018 ble Øvre Numedal fjellstyre kåret til “Fjellstyre Jo 2018. Dette er en pris kaldt opp etter Jo Gjende, en fjellets mann.

Kriteriene for å få prisen er at det har vært et forbilledlig arbeid, men også en rekke andre forhold har vært vurdert, slikt som utviklingsarbeid, service, rutiner for behandling av søknader (tilbakemeldingskultur), bruk av media og hvordan fjellstyret over tid har utnyttet ressursene i forhold til størrelse og ressursgrunnlag. I vurderingen står det at Fjellstyret har fått resultater utover det vanlige, hatt gode og målrettede prosesser og resultater, samt
Beundringsverdig pågangsmot og vilje til å løfte egen virksomhet.

Hele styret og sekretær var tilstede på Gardermoen under overrekkelsen. Ved siden av diplom får alle i styret ei egen, særegen topplue (Jo Gjende-lua) som synlig bevis.

Tidliegere vinnere er Sel, Holtålen og Lesja fjellstyrer. Det er ialt 94 fjellstyrer i Norge.

TORGEIR LANDE