Travel høst for fjellstyrene i Holtålen

Høsten er en hektisk tid for Ålen og Haltdalen fjellstyrer.  Villreinjakta starter 20. august med ulike gjøremål for ansatte.

Selve oppsynet med jaktutøvelsen tar sin tid.  Spesielt nå er rettledning av jegere når CWD-prøver skal tas og sendes inn for analysering.  Prøver tas av alle skutte dyr 1,5 år og eldre og nytt av året er at det foruten hjerneprøve skal tas prøver av lymfeknutene i svelget. 

I Forollhogna er det en meget god jaktutøvelse men også her hender det at jegerne er uheldig.  Det kan også oppstå naturlige skader gjennom heftige brunstkamper.  Fjelloppsynet får da oppdrag med å avlive aktuelle skadde dyr, som storbukken bå bildet under som her slaktes og kjøttet blir sikret.

Ålen og Haltdalen fjellstyrer startet allerede i 2009 med å tildele en villrein til 9. trinn i ungdomsskolen i kommunen.  Dette har vært et meget populært tiltak og det tildeles rein vekselvis fra de 2 fjellstyrene.  Selve jakta utøves av fjelloppsynet. Dette tiltaket er senere også praktisert av villreinutvalget for Forollhogna villreinområde slik at alle ungdomsskolene har hatt denne muligheten.

Ålen og Haltdalen fjellstyrer har også andre tiltak rettet mot barn og ungdom.  Fjellstyrene har de senere årene hatt utplasseringselever fra ulike skoler.  Disse er med fjelloppsynet og deltar i aktuelt feltarbeid.  Videre har fjellstyrene et samarbeid med barnetrinnet på skola i Haltdalen som har vært med på fiske etter gytemoden ørret.  Rogna fra fisken blir befruktet og elevene er med på hele prosessen.

Tilrettelegging for friluftsliv er også viktig og et båttrekk over Forda slik at de som ønsker det kan komme tørrskodd over elva og inn i Forollhogna nasjonalpark.

Velkommen til Holtålen i høst.

Mer info om jakt, fiske og hytter i området finner du her: www.alenfjellstyre.no

 

TORGEIR LANDE