Travle dager for fjelloppsynet i Rondane

Barmarksperioden er en travel tid for Fjelloppsynet. Etter reinstelling i mars bestemmes kvoter, og det foretas trekning og fordeling av reinskort i juni. Ved siden av kontorarbeid er dette tiden for feltarbeid, med oppsyn/tilsyn og informasjonsoppgaver.

Villrein står sentralt i Rondane. Leveområdet for denne arten skrumper inn år for år. Fjelloppsynet jobber mye med registrering av arealbruk, og er en leverandør av kunnskap til forvaltningen slik at de får et best mulig grunnlag å fatte beslutninger ut i fra.

Fjelloppsynet i Sel utfører oppgaver for bla: Vulufjell fjellstyre, SNO, Sel Kommune, Lågen fiskeelv sone 4, private grunneierlag, Villreinutvalget for Rondane nord, Villreinnemnda, Fylkesmannen mm.

Fjellstyret har et godt samarbeid med skoleverket. Årlig er elever og studenter på utplassering hos fjellstyret. Forrige uke var to elever fra 8. klasse og en elev fra 9. klasse med i felt.

Bildene viser utfisking av ørekyte i et ørretvann, oppsetting av kvinandholk, registrering av rovfugl hekking og fiskeutsetting.

TORGEIR LANDE