Takket av etter 33 år

Lesja Fjellstyre takket nylig Kari Lothe for insatsen etter 33 år i stillingen som fjellstyresekretær. Hun ble i anledningen også tildelt Norges vel’s medalje for lang og tro tjeneste. 

Mange jegere og fiskere i Lesja kjenner hennes stemme etter å ha ringt kontoret med spørsmål om villreinkort og fiskemuligheter. 

Vi ønsker Kari fine dager som pensjonist og takker henne for innsatsen for fjellstyrene.

TORGEIR LANDE