Vårrapport fra Dovrefjell

Vår/tidlig sommer er tid for klargjøring til ny sommersesong. Våren 2018 er den varmeste som har vært i Lesja/Dovre siden målingene begynte i 1864 og forholdene i fjellet 1. juni er mer som normalen 1. juli. Isen har gått rekordtidlig og vatna er i stor grad isfrie opp mot 1 500 moh. Lesja fjellstyre har 14 hytter/buer som leies ut og en stor del av arbeidstida blir brukt på disse. All transport til hus som ikke ligger ved vei blir gjort vinterstid. På bildene er det bua på Lesjøen som har blitt sett over før sommeren og det som ble transportert inn i vinter satt på plass. «Vi har opplevd en økt bruk de siste årene og husværene er viktige for bruken av statsallmenningene til jakt og fiske.  Samtidig med andre gjøremål i fjellet registrerer vi villrein (sett rein), moskus, fjellrev og rovfuglhekkinger på oppdrag for SNO og Nasjonalparkstyret» oppsummerer Fjelloppsyn Tommy Sønsterud.  Et flerfunksjonelt Fjelloppsyn er effektivt og lønnsomt.

Les mer om Fjelloppsynet her eller i toppmenyen.

Lesja fjellstyre kan du besøke her: www.lesja-fjellstyre.no  Facebook: www.facebook.com/lesjafjellstyre

TORGEIR LANDEComment